Slovenské rozprávky z celého sveta

Dnes si na Veľvyslanectve Slovenskej republiky v Belehrade prevzali ocenenia Ministerstva  školstva, vedy, výskumu a športu SR Lukáš Červený a Sára Zahorcová  ako víťazi  medzinárodnej súťaže Slovenské rozprávky z celého sveta. Lukáš sa umiestnil v striebornom pásme  svojou literárnou prácou Doprava – taká neobyčajná a Sára sa ďakujúc svojmu maliarskemu talentu umiestnila v bronzovom pásme. Tejto súťaže zúčastnili sa aj deti z Anglicka, Maďarska, Spojených štátov amerických, Chorvátska, Kuvajtu, Kanady, Nemecka. Ich víťazné literárne a umelecké práce boli publikované v rovnomennej knižnej publikácii. Pre žiakov prvého a druhého stupňa  základných škôl s vyučovacím jazykom slovenským (z Báčskeho Petrovca,  Hložian,  Erdevíku,  Aradáča a Pivnice) a ich pedagógov to bola zároveň príležitosť zoznámiť sa aj s fungovaním a úlohami Veľvyslanectva.

Permanent link to this article: https://www.15oktobar.edu.rs/?p=5137&lang=sk