Prvý detský festival slovenských ľudových piesní

Miestny odbor Matice slovenskej v Pivnici po obnovení začal naplno pracovať na rozvoji kultúrneho života v Pivnici. Medzi svoje prioritné ciele si členovia Správnej rady MOMS stanovili zorganizovať detský festival slovenských ľudových piesní, do ktorého organizácie sa zapojila aj pivnická základná škola.

Na javisku vystúpilo 33 nádejných spevákov, žiaci pivnickej základnej školy, ktorých nacvičovala Marína Nosálová, profesorka hudobnej výchovy. Žiakov na festivale sprevádzal dvadsaťčlenný selenčský Orchestrík pod vedením Juraja Súdiho.

V rámci úvodnej časti festivalu prítomných privítala Tatiana Naďová, predsedníčka Miestneho odboru Matice slovenskej v Pivnici, ktorá poukázala na význam festivalu v kontexte zachovania prvkov tradičnej kultúry. Svojou prítomnosťou organizátorov a účastníkov poctili aj Libuška Lakatošová, predsedníčka Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny, Anna Horvátová, podpredsedníčka Matice slovenskej v Srbsku pre Báčku, Svetlana Zolňanová, členka Národnej osvetovej rady Srbska, Anna Čásarová, predsedníčka Rady Miestneho spoločenstva, a Ján Záhorec, evanjelický farár v Pivnici.

O prvý ročník festivalu účastníci, ako aj samotné obecenstvo prejavili veľký záujem, čo organizátorov motivuje ďalej pokračovať v jeho realizácii. Potvrdilo sa, že mnoho detí disponuje kvalitnými hlasovými možnosťami, čo asi ukazuje aj na skutočnosť, že Pivnica má bohatú spevácku budúcnosť.

Text a foto: Miroslav Pap

Prevzaté z: Prvý Detský festival ľudových piesní v Pivnici – Hlas ľudu

Permanent link to this article: https://www.15oktobar.edu.rs/?p=5100&lang=sk