Bontón digitálnej komunikácie

Štvrtý modul projektu Magic Intercultural Friendship Network (Magická interkulturálna sieť priateľstva) štartoval v decembri. V práci na projekte pokračovali aj žiaci 3.1 triedy,  ktorí sú do projektu zapojení tretí rok zaradom. Projekt trvá 20 týždňov a jeho cieľom je interkulturálne spájať deti, príslušníkov rôznych národov po celom svete prostredníctvom vzájomného učenia sa na tému digitálnych výziev, ktorým čelia počas online učenia, ale aj voľného času stráveného na internete.
Cieľom projektu je tiež dosiahnuť štvrtý cieľ zo 17 rozvojových cieľov OSN: Kvalitné vzdelávanie. Úradným jazykom projektu je angličtina a materinský jazyk účastníkov projektu. Prvou úlohou v projekte bolo vytvoriť triedny bontón digitálnej komunikácie. Žiaci najprv vytvorili zoznam spôsobov porušenia bontónu v digitálnej komunikácii s kamarátmi a dospelými a potom ich nahradili žiaducim správaním. Na základe takejto práce žiakov bola vytvorená prezentácia a video, ako prvé produkty projektu.

 

Permanent link to this article: https://www.15oktobar.edu.rs/?p=4413&lang=sk