Krásy mojej domoviny

Už tretí rok sa v nižších ročníkoch realizuje predmet Projektové vyučovanie. Realizované je mnoho projektov, vypracovaný celý rad produktov. Tohto roku sa žiaci 3.1 zapojili do medzinárodného projektu, spolu s deťmi z Chorvátska, Turecka, Slovinska, Bulharska, Grécka, Poľska a iných štátov, Krásy mojej domoviny. Naučili sa pomenovať a nakreslili symboly nášho štátu, spoznali prírodné krásy Srbska, zoznámili sa s kultúrno-historickými pamiatkami, hradmi a pevnosťami, tiež s významnými osobnosťami. Už vedia kde sa nachádza Tara, Zasavica, či Palić. Poznajú akú hodnotu má najstarší dom v Petrovci, petrovské gymnázium, pevnosť v Báči, Petrovaradin a Kalemegdan. Vedia prečo je aj dnes významnou osobnosťou Mihajlo Pupin, Miroslav Antić, ale aj Zuzana Chalupová a Zuzka Medveďová. Presvedčili sa, že je veľa miest v Srbsku, ktoré je hodno navštíviť. V rámci projektu, tretiaci chcú vypracovať slovník starodávnych slov, spoznať hry svojich staрých a prastarých rodičov, tradičné jedlá, starodávne kroje a tance. Snáď sa im to podarí.

Permanent link to this article: https://www.15oktobar.edu.rs/?p=4378&lang=sk