Ocenení a pochválení Čitalići

Žiaci našej školy sa aj tento rok zapojili do projektu Čitalići. Zvlášť pozoruhodný bol žiak Simeon Pintír, 3.1. Prvú cenu získal v kategórii Creative+.

Ocenený bol za Čitateľský denník v dvojjazyčnej verzii, v srbskom a slovenskom jazyku. Jeho mentorom je učiteľka A. Salčáková. Záverečné odovzdávanie cien sa konalo 26. mája v Aleksinci.

Viacerí žiaci z pivnickej školy boli ocenení v kategórii Vesnici na republikovej  úrovni, ako aj víťaz prvej ceny Simeon. Podieľali sa na vydávaní časopisu Vrabac. Sú to títo žiaci: Klára Feketeová 5.1, Denis Žilaji 5.1, Nikolina Kirti 5.2, Vuk Petković 6.2, Đorđe Petrović 6.2, Anna Dingová 7.1 a Marijana Jovanović 7.2.

Permanent link to this article: https://www.15oktobar.edu.rs/?p=42545&lang=sk