Súťaž Detstvo je…

Vo štvrtok, 30. mája,  žiaci  našej školy  pobudli v Múzeu vedy a techniky v Belehrade pri príležitosti oficiálneho vyhlásenia víťazov súťaže  Detstvo je…, ktorú  organizovala Sieť organizácií pre deti Srbska. Odmenení  žiaci:
Marijana Jovanović 7.2 (literárna práca/pochvala, učiteľka K. Gašparovská)
Adam Tarnoci 4.1 (výtvarná práca/pochvala, učiteľka A. Hodoličová)
Simeon Pintír 3.1 (literárna práca/2. miesto, učiteľka Z. Valentíková)

Veľká vďaka patrí rodičom za podporu.
Viac informácií o podujatí na linku:

https://streaming.ninamedia.rs/uploads/2024/05/31/7E670A52-2D17-41A8-B6CB-062CFEDD88FB.mp4

https://streaming.ninamedia.rs/uploads/2024/05/30/0BBFFE5D-6534-46C3-9759-AD9820631012.mp3

Gratulujeme!

Permanent link to this article: https://www.15oktobar.edu.rs/?p=42539&lang=sk