Republiková súťaž zo slovenského jazyka

Tohtoročná republiková súťaž zo slovenského jazyka a literatúry sa konala v piatok 24. mája v Základnej škole 15. októbra v Pivnici. Zúčastnilo sa jej 42 žiakov, a to 24 siedmakov a 18 ôsmakov, ktorí predtým úspešne absolvovali aj oblastné súťaže. Organizátormi súťaže boli Ministerstvo školstva, Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny a Slovakistická vojvodinská spoločnosť.

Súťažiacich pochválila Tatiana Vujačićová, podpredsedníčka NRSNM

Súťažiacich žiakov, ako aj prítomné profesorky slovenského jazyka na začiatku v Slávnostnej sieni privítal riaditeľ pivnickej základnej školy Patrik Malina, ktorý vyjadril potešenie, že republiková súťaž prebieha práve v Pivnici. Medzi hosťami bola aj Tatiana Vujačićová, podpredsedníčka Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny. Vo svojom príhovore pochválila všetkých žiakov, ktorí sa prebojovali až na republikovú úroveň, tiež vzdala hold aj profesorkám, ktoré vynaložili všetky sily vo vzdelávacom procese.

Pred vypracovaním testu

Po úvodnej časti nasledovala už tá súťažná, v rámci ktorej boli žiaci rozdelení do troch tried. V čase, kým žiaci vypracovávali testy, pre prítomné profesorky slovenského jazyka a v spolupráci s Asociáciou slovenských pedagógov odznela odborná prednáška prof. Dr. Anny Makišovej.

Z kultúrno-umeleckého programu

Po ukončení súťažnej časti odznel kultúrno-umelecký program, ktorý tvorili hudobné, spevácke a recitačné body. V programe vystúpili speváci Una Dudková, Igor Igić a Monika Šusterová a sprevádzal ich orchester v zložení: Tomáš Kámaň na harmonike, Jozef Pap na flaute, Lucia Kámaňová na viole, Dajana Brňová na gitare a Klára Červená na husliach. Orchester pre túto príležitosť nacvičila profesorka hudobnej kultúry Mária Nosálová. Na klavíri ešte hrali Emília Kámaňová a Nikolina Kirtiová. V programe ďalej vystúpili – Katarína Klúčiková, Dajana Cabuková, Lukáš Červený, Dajana Brňová, Emina Čásarová, ktorí buď recitovali, alebo čítali odmenené slohové práce z literárnej súťaže Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko.

Časť odmenených žiakov (foto: V. Kámaňová)

Členky komisie na republikovej súťaži boli: prof. Dr. Anna Makišová z Oddelenia slovakistiky, PaedDr. Svetlana Zolňanová, členka Osvetovej rady Srbska a koordinátorka Výboru pre vzdelávanie NRSNM, a Tatiana Naďová, externá poradkyňa na Školskej správe v Novom Sade.

Vyhodnotenie republikovej súťaže zo slovenského jazyka bolo nasledujúce: v kategórii žiakov siedmeho ročníka prvé miesto obsadila Lea Abrahámová zo Základnej školy Jána Čajaka v Báčskom Petrovci, druhé miesto Aleks Krížov zo Základnej školy Jána Kollára zo Selenče a tretie Dávid Nedelický zo Základnej školy Bratstvo z Aradáča.

V kategórii žiakov ôsmeho ročníka prvé miesto získal Rastislav Vrška zo Základnej školy J. M. Dragutina z Hložian, druhé Iveta Bokorová zo Základnej školy maršala Tita z Padiny a tretie Hana Strehovská tiež zo Základnej školy maršala Tita z Padiny.

Ako aj po minulé roky, najúspešnejší žiaci získali účasť na letnom tábore na Slovensku.

autor: Miroslav Pap

 

Permanent link to this article: https://www.15oktobar.edu.rs/?p=42520&lang=sk