Obecná prehliadka recitátorov

V sobotu, 23. marca, sa v priestoroch Mestského múzea V Báčskej Palanke konala Obecná prehliadka recitátorov Básnik môjho ľudu, na ktorej sa zúčastnili aj naši žiaci. V kategórii nižších ročníkov súťažili tretiaci Simeon Pintír a Noemi Bélová, ktorých na súťaž prichystala učiteľka Anka Salčáková a štvrtáčka Katarína Klúčiková, ktorej mentorkou bola Anna Hodoličová. V kategórii vyšších ročníkov sa súťaže zúčastnili siedmačky Anna Dingová, Dajana Cabuková a Emína Čásarová, ktoré priprávala učiteľka Vesna Kámaňová. Prednes všetkých recitátorov bol pozoruhodný a žiaci skvele prezentovali našu školu. Na zónovú prehliadku postúpili Katarína Klúčiková s básňou M. Rázusovej Martákovej Sršeň, Dajana Cabuková s básňou V. Šefčíka Mesto kúzelníkov a Emína Čásarová s básňou M. Lasicu Studnica múdrosti. Srdečne im gratulujeme a prajeme ďalšie úspechy.

Permanent link to this article: https://www.15oktobar.edu.rs/?p=42492&lang=sk