V cudzích topánkach

V predvečer Medzinárodného dňa tolerancie, ktorý sa zaznamenáva 16. novembra, pripravili žiaci 6.2 triedy za pomoci učiteľa  srbského  jazyka Aleksandra Pavića a triednej učiteľky Mirjany Hrutkovej v knižnici krátky kultúrno-literárny program. Téma programu bola V cudzích topánkach. Žiak  Vuk Petković sa  zahral na knihovníka, ostatní žiaci čítali  bájky (ruské a srbské ), spievali ruské a srbské piesne a recitovali priliehavé  verše. Žiaci ukázali ako spoluprácou, obetavosťou, toleranciou, kamarátstvom a láskou dokážu vytvárať krásne veci.  Dojímavý výstup šiestakov  vyvolal potešenie u knihovníčky Zorici, ktorej sa v jednej chvíli v očiach zaleskli slzy radosti.

Permanent link to this article: https://www.15oktobar.edu.rs/?p=42321&lang=sk