Európsky deň jazykov

Cieľom Európskeho dňa jazykov je upozorniť na dôležitosť učenia sa jazykov, podporiť rozvoj viacjazyčnosti, jazykovej a kultúrnej rozmanitosti, interkultúrneho porozumenia i celoživotného vzdelávania.  V tomto roku má tento deň  motto  „Povedzte ÁNO jazykom!“  V našej škole sme sa do tohto projektu zapojili spoznávaním jazykov siedmych európskych štátov. V siedmych jazykoch sme si povedali: „Vitajte!“, „Dobrý deň!“ a „Ľúbim ťa!“. Priblížili sme si aj vlajky  a kultúru týchto štátov.

Permanent link to this article: https://www.15oktobar.edu.rs/?p=42249&lang=sk