Krajanské leto

Materinský jazyk je najsilnejším nástrojom na zachovanie a rozvoj nášho slovenského hmotného a nehmotného kultúrneho dedičstva. Práve s cieľom zvýšiť si úroveň svojho materinského jazyka, oddýchnuť si a pritom sa dobre pobaviť, pivnickí žiaci vycestovali  do Hornej Lehote. do školy v prírode. kde sa stretli  so žiakmi a učiteľmi z Chorvátska, Rumunska, Ukrajiny, Spojeného Kráľovstva, Spojených štátov Amerických, Kanady, Portugalska. Tábor sa konal v dňoch  22. až 29. júla 2023. Súčasťou tohtoročnej školy v prírode pod názvom Krajanské  leto boli zaujímavé poznávacie výlety do Vydrova na Čiernohorskú železnicu, chatu generála M. R. Štefánika pod Ďumbierom, na Oravský hrad a Slanický ostrov umenia. Počas celej doby trvania tábora žiaci boli podelení do družstiev v rámci  ktorých sa súťažili a tak si rozvíjali  jazykové, športové, umelecké, divadelné a hudobné zručnosti. Neodmysliteľnou  súčasťou tábora bol aj záznamník krajana, ktorý zodpovedal programu tábora, kde si žiaci každý večer zapísali čo sa  nové naučili. Pivnickí žiaci a sprevádzajúce učiteľky vyjadrujú  úprimnú vďaku organizátorom, animátorom, zamestnancom penziónu za všetko, čo pre nich urobili, za ich námahu a ochotu.  Pobyt v tábore sprostredkovala  Matica slovenská v Srbsku a finančne podporil Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

Jarmila Čobrdová

Permanent link to this article: https://www.15oktobar.edu.rs/?p=42210&lang=sk