Vyprevadili sme ešte jednu generáciu

Posledné dni júna sú v základných školách dňami rozlúčky. Rozlúčky tých najstarších, ôsmakov, so školou, s učiteľmi,  mladšími kamarátmi.  Našu školu opúšťa 25 žiakov.  Generácia, ktorá sa môže pýšiť svojimi úspechmi na početných súťažiach, literárnych a výtvarných súbehoch, mimovyučovacích aktivitách. Generácia, ktorá  sa môže pýšiť žiačkou generácie Majou Tótovou a nositeľmi diplomu Vuk Karadžić: Dijanou Pudelkovou, Laurou Grňovou, Tomášom Kámaňom, Jakubom Činčurákom a už spomenutou Majou. Prajeme im na novej ceste životom veľa zdravia,  úspechov, šťastia a trpezlivosti!

Permanent link to this article: https://www.15oktobar.edu.rs/?p=42195&lang=sk