Dejepis je veda, ktorá sa naučiť nedá

S takýmto predsavzatím na hodiny dejepisu  v 5. ročníku prichádzajú žiaci každoročne. Doma im to ustavične hovoria a z vedy, ktorá je v podstate učiteľkou života urobia najhorší predmet na škole. Hneď počas prvých hodín sa ich snažia učitelia dejepisu presvedčiť o opaku, naučiť ich životné lekcie. Zdôrazňujú dôležitosť učenia mnohých udalostí, najmä pre ponaučenie a neopakovanie tých najstrašnejších chýb našich predkov. Niekedy sa to podarí, inokedy nie. Učiteľov poteší každý žiak, ktorý pochopí zmysel a význam daných udalostí. Žiak, ktorý si dá predsavzatie a zvládne každé aj to najťažšie učivo, obrovský počet dátumov, osobností, nových pojmov. Pochopí dôležitosť a význam toho čo sa učí nielen pre známku, ale pre život. V tomto roku všetkých potešila svojimi vedomosťami, pracovitosťou a najmä zanietenosťou žiačka ôsmeho ročníka Maja Tótová. Zúčastnila sa obecnej súťaže z dejepisu a obsadila 1. miesto, zároveň aj postup na obvodnú súťaž. Obvodná súťaž je už o stupeň náročnejšia, lebo sa zväčšuje objem učiva, ale sa pridávajú aj texty mnohých historických prameňov, ktoré je nevyhnutné vedieť, rozlišovať a zaradiť. Na tejto súťaži v Sriemskej Kamenici obsadila 3. miesto a postúpila na republikovú súťaž. Tu ju čakalo ešte viacej učiva a veľký počet dátumov a osobností. Neváhala a dala sa do práce. Jej pracovitosť a vedomosti sa ukázali 28. mája na republikovej súťaži z dejepisu v Leskovci. Maja obsadila 2. miesto. Z maximálneho počtu bodov 40 mala 39. Doteraz je to najväčší úspech našich žiakov na takejto súťaži. Maji Tótovej k jej úspech srdečne gratulujeme a prajeme veľa úspechov a šťastia v ďalšom školení.

Permanent link to this article: https://www.15oktobar.edu.rs/?p=42152&lang=sk