Vlastivedný pobyt na Slovensku

V dňoch 24. až 28. mája 2023 žiaci našej školy pobudli na Slovensku, kde sa zúčastnili slávnostného vyhodnotenia Medzinárodnej literárnej súťaže Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko, ktoré sa uskutočnilo v Nových Zámkoch. Tretiačka Klára Červená získala hlavnú cenu, kým ôsmaci Klára Keravicová dostala čestné uznanie a Tomáš Kámaň osobitnú cenu poroty v konkurencii 95 literárnych prác z 8 krajín Európy. Na súťaž ich prichystali učiteľky Anna Hodoličová, Viera Papová a Vesna Kámaňová. V rámci pobytu, žiaci navštívili Slnečné jazerá v Senci, Múzeum Milana Rastislava Štefánika v Košariskách a evanjelický kostol, Mohylu M. R. Štefánika na Bradle, navštívili Malkia park, zoologickú záhradu týraných zvierat a Bratislavský hrad.

Oceneným žiakom a pedagógom srdečne gratulujeme.

Permanent link to this article: https://www.15oktobar.edu.rs/?p=42148&lang=sk