Za čistejšie a zelenšie školy Vojvodiny

V pokrajinskej vláde boli dnes v rámci programu Za čistejšie a zelenšie školy vo Vojvodine ocenení predstavitelia 54 najlepších vzdelávacích inštitúcií v našej pokrajine. Celkový  fond na ocenenia v spolupráci so všetkými partnermi prevyšuje štyri milióny dinárov.

Na tomto štrnásťročnom projekte, ktorý sa začal s cieľom zvýšiť povedomie a osobnú zodpovednosť za starostlivosť o životné prostredie v materských školách, školách a miestnych komunitách v celej Vojvodine, participuje spolu deväť partnerov, ktorých zástupcovia dnes udelili ceny  najúspešnejšícm účastníkom v tomto ročníku. Ide o šesť sekretariátov Pokrajinskej vlády – Sekretariát pre mestské plánovanie a ochranu životného prostredia, Sekretariát pre vzdelávanie , predpisy, správu a národnostné menšiny – národnostné spoločenstvá, Sekretariát pre energetiku, výstavbu a dopravu, Sekretariát pre poľnohospodárstvo, vodné hospodárstvo a lesné hospodárstva, Sekretariát pre hospodárstvo a cestovný ruch a Sekretariát športu a mládeže, ako aj zástupcovia Mesta Nový Sad – Mestskej správy pre ochranu životného prostredia, JP Vojvodinašume a Spolku vojvodinských skautov.

Koordinátorka tohto programu a námestníčka sekretariátu pre urbanizmus a ochranu životného prostredia Brankica Tabak v mene rezortného sekretariátu, ktorý je nositeľom tohto projektu, vyjadrila veľkú spokojnosť so spôsobom, akým vzdelávacie inštitúcie v rámci tohto programu fungujú už mnoho rokov.

„Projekt vstúpil do 14. cyklu a počet účastníkov z roka na rok rastie. Čo sa týka financií, Pokrajinský sekretariát pre urbanizmus a ochranu životného prostredia vyčlenil v tomto roku tri milióny dinárov na odmeňovanie žiakov, teda predškolských zariadení, základných a stredných škôl z územia AP Vojvodiny,“ uviedla podtajomníčka Tabak.

Zdôraznila, že sekretariát je vďačný všetkým partnerom a prezentovala, že všetci spoločne sú predovšetkým zaviazaný  pedagógom, ktorí svoje nadšenie, skúsenosti a vedomosti neustále prejavujú okrem bežného vzdelávacieho programu aj v mimoškolských aktivitách s cieľom vzdelávať deti v oblasti ochrany životného prostredia.

S odvolaním sa na nepríjemné udalosti predchádzajúcich týždňov podtajomníčka upozornila, že tento program je dobrým príkladom rozvíjania empatie a lásky k prírode a jej ochrane a že bez nej by celé tie roky nemohol zotrvať.

„Deti, ktoré sa zúčastňujú tohto programu, prejavujú výnimočnú kreativitu. Láska k prírode spája žiakov a učiteľov spôsobom, ktorý sa nedá dosiahnuť v rámci riadnej výučby. Účasť v tomto programe im dáva priestor byť nasmerovaný oveľa viac k prírode, a to na pozemkoch v rámci vlastného školského dvora, v ekologických a iných sekciách. Novinkou je aj rozšírenie spolupráce pri realizácii tohto programu v ďalšom cykle o zahrnutie miestnych samospráv,“ uviedla podtajomníčka Tabak.

V školskom roku 2022/2023   ocenených je celkom 54 vzdelávacích inštitúcií, z územia 26 miest, t.j. obcí: Alibunaru, Báčskej  Topoly, Báčskej Palanky, Beočinu, Vršcu, Žitišta, Zrenjanina, Inđije, Irigu, Kanjiže, Kikindy, Kovačice, Kuly, Nového Sadu, miest Odžaci , Pančevo, Pećinci, Ruma, Sečanj, Senta, Srbobran, Sriemske Karlovce, Sriemska Mitrovica, Stará Pazova, Subotica a Titel.

Medzi ocenenými školami je aj naša, vďaka početným aktivitám ekologického charakteru a obsahov, ktoré zorganizovali naši žiaci so svojimi učiteľmi. Za čistije i zelenije škole 2023

Prevzaté z: https://www.ekourbapv.vojvodina.gov.rs/dodenjene-nagrade-najuspesnijim-vaspitno-obrazovnim-ustanovama-u-projektu-za-cistije-i-zelenije-skole-u-vojvodini/

Permanent link to this article: https://www.15oktobar.edu.rs/?p=42138&lang=sk