Školská súťaž recitátorov

Aj v tomto školskom roku naši recitátori boli úspešní. Školskej súťaže zúčastnilo sa 31 recitátorov. Najlepší prednes z nich mali:   v kategórii  prvého a druhého ročníka Simeon Pintír 2.1 (prvé miesto), Lara Vinkoviťová 1.1. (druhé miesto), Lana Horňáková 2.1 (tretie miesto); v kategórii tretieho a štvrtého ročníka Katarína Klúčiková 3.1 (prvé miesto), Valentína Rauzová 4.1. (druhé miesto), Diana Zagorcová 3.1. a Nikolina Kirti 4.2 (tretie miesto). V kategórii vyšších ročníkov osvedčili sa Klára Keravicová 8.2 (prvé miesto), Una Dudková 5.1 (druhé miesto), Soňa Holová 6.1 a Matea Papová 6.1 (tretie miesto). Blahoželáme!

Permanent link to this article: https://www.15oktobar.edu.rs/?p=42125&lang=sk