Prestaň ešte skôr než začneš!

V utorok 25.apríla 2023 v slávnostnej sieni našej školy boli dve prednášky na tému prevencie narkománie pod názvom Prestaň ešte skôr než začneš!, v organizácii Združenia občanov v boji proti narkománii Marita západný Balkán. Na prednáškach sa zúčastnili všetci žiaci vyšších ročníkov (osobitne 5./6. a osobitne 7./8.) spolu s učiteľmi a riaditeľom školy. Počas prednášky sa premietal edukačný film a prednášateľ upozornil mladých na rozsiahle spektrum dôsledkov a nebezpečenstiev spojených s narkomániou. Okrem toho v závere bola diskusia o tom ako mladí ľudia môžu vopred zaujať správne stanovisko a povedať „nie“ drogám keď s nimi prídu do styku. Program je špecifický v tom, že ho realizujú výlučne bývalí drogovo závislí ľudia, akým bol aj prednášateľ Aleksandar Janić.

Permanent link to this article: https://www.15oktobar.edu.rs/?p=42112&lang=sk