Podpora všetkým našim žiakom a rodičom v diaľkovej výučbe!

Pre všetkých nás/dospelých, aby sme nezabudli byť empatický voči každému nášmu dieťati/žiakovi, aby sme ich počuli, ochraňovali, starali sa a podporovali ich aj NA DIAĽKU!

Ďakujeme, že existujete!

Láska pre všetkých

Permanent link to this article: https://www.15oktobar.edu.rs/?p=3864&lang=sk