OZNÁMENIE O ZÁPISE DO PRVÉHO ROČNÍKA

RODIČOM  A INÝM ZÁKONNÝM ZÁSTUPCOM

Rodičom resp. iným zákonným zástupcom detí, ktoré sa v školskom roku 2020/2021 majú zapísať do prvého ročníka, je umožnené elektronicky vyjadriť svoj záujem o zápis do konkrétnej základnej školy od 1. apríla 2020. Môžu to urobiť prostredníctvom novej služby Vyjadrenie záujmu o zápis do základnej školy na portáli e-Uprava .

Do prvého ročníka sa v školskom roku 2020/2021 zapisujú všetky deti narodené od 1.marca 2013 do 28.februára 2014.

Zároveň si dovoľujeme Vás oboznámiť, že škola bude včas informovať rodičov o termíne zápisu a testovania detí, aby rodičia mohli všetky formality týkajúce sa zápisu vybaviť jediným príchodom do školy. Škola prostredníctvom aplikácie eUpis získa nevyhnutnú dokumentáciu potrebnú pre zápis.

Osoba poverená pre zápis detí do prvého ročníka je Nenad  Doroški, tajomník školy.

Nakoľko rodič neprejaví  záujem o zápis týmto spôsobom, zápis dieťaťa do prvého ročníka nie je otázny. Všetky deti,  narodené vo vyššie uvedenom termíne,  nastúpia do prvého ročníka.

Ak potrebujete  viac informácií,  kontaktujte e-mailovú adresu tajomníka školy: sekretarijat@15oktobar.edu.rs

Tešíme sa na nových prvákov!

Permanent link to this article: https://www.15oktobar.edu.rs/?p=3850&lang=sk