Čítajme nahlas

Pri príležitosti Národného dňa kníh pod patronátom Spoločnosti školských knihovníkov Srbska 28. februára na našej škole bola zorganizovaná akcia Čítajme nahlas. Koordinátorkou tejto akcie bola učiteľka Zuzka Valentíková. Zahrnutí boli žiaci od  1. po 8. ročník spolu s ich učiteľmi.V ten deň  na hodinách materinského jazyka  žiaci nahlas čítali svoje obľúbené verše, básne a potom hovorili o prečítanom. Cieľom akcie bolo povzbudiť čítanie a pestovať materinský jazyk. Žiaci a učitelia spoločne vymýšľali   heslá ako  sú: Keď otvoríš knihu, otvor  srdce, Čítanie je sila aj radosť. Táto akcia zdôraznila dôležitosť kníh, čítania a školskej knižnice.

Text napísala: Z. Valentíková

Permanent link to this article: https://www.15oktobar.edu.rs/?p=3813&lang=sk