Bezpečnejšie na Internete

Deň bezpečnejšieho internetu sa tento rok zaznamenáva pod heslom „Spoločne za lepší internet“. Tento deň bol zriadený s cieľom zdôrazniť pozitívnu stránku nových technológií a spôsobov zodpovedného využívania digitálnych platforiem a tento rok sa osobitne zameriava na online bezpečnosť detí.
Podľa UNICEF tvoria deti jednu tretinu z celkového počtu používateľov internetu. Medzi najbežnejšie riziká patrí zhromažďovanie osobných údajov, falošné správy, ohrozenie súkromia, zneužívanie na komerčné účely a vystavenie škodlivému a obťažujúcemu obsahu.
Najbežnejšou činnosťou detí na internete je konzumácia a prehrávanie videoobsahu a fotografií, počúvanie hudby a hranie videohier. Ak vieme, že 80% školopovinných detí trávi voľný čas hraním hier, je zrejmé, že digitálna technológia formuje spôsob, akým deti komunikujú a socializujú sa. Z tohto hľadiska je veľmi dôležité, aby deti mali dostatočné znalosti o internete a výzvach modernej doby.
V oddelení 2.1 bol tento deň poznačený realizáciou aktivít v rámci projektového vyučovania. Použitím priestoru spolupráce v rámci aplikácie OneNote žiaci uvádzali kladné a záporné spôsoby používania internetu . Potom prostredníctvom plagátov,  cez komiks, ktorý sleduje dobrodružstvá dievčaťa Lízy  a chlapca Olivera pri používaní počítačov a internetu, poslali svojim spolužiakom odkazy a varovania o možných dôsledkoch nezodpovedného správania a používania internetu.

Permanent link to this article: https://www.15oktobar.edu.rs/?p=3806&lang=sk