Svetový deň vody

Voda je bezpochyby naším najväčším bohatstvom.  Preváži hodnotu zdravia aj peňazí.  Bez vody by náš svet zanikol. Voda je tu už od počiatku, tvorí súčasť bunkových stien rastlín, všetkých živých organizmov, vrátane ľudí. Človek je schopný prežiť bez vody maximálne tri dni. Pri jej dlhodobom nedostatku rapídne klesá hodnota zdravia, organizmus stráca energiu a zhoršuje sa celkový zdravotný stav. V takom prípade začínajú biť na poplach hodiny dlhovekosti a spomínané peniaze nadobúdajú nulovú hodnotu. Správny a kvalitný vzťah k tejto vzácnej tekutine sa snažíme pestovať aj u našich žiakov: rozličnými dielňami, skúmaním vlastností vody, výrobou odkazov a násteniek na tému vody, ba aj štafetovými hrami  s vodou.

Permanent link to this article: https://www.15oktobar.edu.rs/?p=37458&lang=sk