Pano Nech každé právo – dieťa si užije hravo

Dňa 8.októbra sme realizovali aktivitu – vypracovanie nástenky  na tému Detského týždňa.  Po rozhovore a zadaných inštrukciách žiaci sa usilovne dali do práce. Tak v každej triede vznikol jeden jedinečný  triedny produkt.  Svoje práce zverejnili v chodbe školy, kde si ich  majú  možnosť pozrieť všetci žiaci a návštevníci školy.

Text: Anna Hodoličová a Milana Dragičevićová, učiteľky triednej výučby

Permanent link to this article: https://www.15oktobar.edu.rs/?p=3564&lang=sk