Nech každé právo – dieťa si užije ľahko

Tohtoročný  Detský týždeň  sa  realizuje pod heslom Nech každé právo – dieťa si užije ľahko. Pri tejto príležitosti u nás v škole sme  zaplánovali rôzne aktivity. V pondelok 7. októbra sme na hodinách  najprv hovorili o právach detí a neskoršie žiaci  kreslili  farebnými kriedami po chodníku, tiež aj na ohradu vôkol ihriska školy. Ich  práce boli pestré a nezvyčajné ďakujúc ich nevyčerpateľnej fantázii.

Text: A.Hodoličová, M. Dragičević

Permanent link to this article: https://www.15oktobar.edu.rs/?p=3555&lang=sk