V lete nám bolo pekne

Na hodine srbského jazyka, v triede 3.2, žiaci vypracovali nástenku na tému V LETE NÁM BOLO PEKNE. Deti boli podelené do skupín podľa toho, či leto strávili pri mori, na dedine, u starých rodičov alebo niekde na kúpalisku. Z fotografií a textov, ktoré napísali, vytvorili celok, ktorý umiestnili na stene učebne.

Text: Nataša Mirković, učiteľka triednej výučby

Permanent link to this article: https://www.15oktobar.edu.rs/?p=3540&lang=sk