Svetový deň poézie

Dňa 21. marca v slávnostnej sieni školy bol zaznamenaný Svetový deň poézie sprevádzaný priliehavým programom. Hosťom bol básnik Ján Salčák a svoje vlastné básne predniesli aj sami žiaci. Túto manifestáciu obohatili členovia školskej skupiny Matea. Poézia má miesto v mnohých aktivitách našej školy. Vydaná je kniha žiackych veršov Sniť s otvorenými očami, taktiež sa autorské básne žiakov pravidelne zverejňujú v školskom časopise Naša škola, zúčastňujú sa na mnohých súťažiach. Posledne sa zúčastnili aj na 9. Európskom Facebook básnickom festivale v rámci tohtoročného Medzinárodného veľtrhu kníh v Novom Sade.
Hovorí sa, že básnici sú v duši opravdivé decká, a možno sa aj niekto z našich žiakov v budúcnosti stane básnikom.

Permanent link to this article: https://www.15oktobar.edu.rs/?p=2901&lang=sk