NÁVŠTEVA DFS GERULATA

Vedená mottom Sníval sa mi krásny sen s folklórom som žila len, pani Alžbeta Uhráková, umelecká vedúca DFS Gerulata z Rusoviec nás povolala na 25. výročie založenia súboru.
Predstaviteľky našej školy učiteľky Anna Hodoličová, Anka Salčáková a Gabriela Gubová Červená v dňoch 24. – 26. 11. 2017 pobudli v Rusovciach – v Bratislave. Ubytované boli v Rusovskom penzióne, kde mali zabezpečené: nocľahy, večeru a raňajky. Sobota patrila obchôdzke Rusoviec a mesta Bratislava. Večer sa všetci zúčastnili slávnostného programu detského folklórneho súboru Gerulata, ktorý s naším Slniečkom v roku 2012 nadviazal spoluprácu. Po dvojhodinovom programe nasledovala recepcia a pobavenie v DK Zrkadlový háj. Hostí očarili detské úsmevy, krása krojov, temperament tak tanečníkov, ako aj ich vedúcej, ktorá sa má ozaj čím pýšiť (70 tanečníkov vo veku 5 až 15 rokov). Ďakujeme za možnosť pozrieť si spôsob ich práce, ale aj nadobudnúť inšpiráciu pre vlastnú prácu. Skvelá organizácia!
Pobyt na Slovensku zabezpečil DFS Gerulata. Cestovné a iné (darčeky) trovy hradila naša škola.

Permanent link to this article: https://www.15oktobar.edu.rs/?p=2831&lang=sk