Naša prvá kniha

zbornikV rámci zaznamenávania Dňa školy uskutočnila sa promócia Zborníka detskej poézie žiakov našej školy. Zbierka ma názov Sniť s otvorenými očami a obsahuje ocenené básne našich žiakov na literárnych súbehoch doma i v zahraničí, tak v slovenčine, ako i v srbčine. Výber básni urobili profesori slovenského a srbského jazyka Vierka Papová, Zuzka Valentíková a Aleksandar Pavić. Recenziu podpísali Jaruška Ferková a Nenad Živkov. Ilustrácie vypracovali žiaci v koordinácii s profesorkou výtvarnej kultúry Vericou Tanackovićovou. Technickú prípravu mal na starosti Patrik Malina, profesor informatiky. Vydávanie knihy pomohli: Národná knižnica Veljko Petrović, Báčska Palanka, Kultúrne centrum, Báčska Palanka, Obchod Podrum, Pivnica, SRO Agro Grnja, Pivnica; OZZ Agronom, Pivnica, Zmenáreň Petković, Pivnica. Všetkým ďakujeme.

Permanent link to this article: https://www.15oktobar.edu.rs/?p=1674&lang=sk