Obecná súťaž z ruského jazyka

rusky jazykRuský sa v našej škole vyučuje ako druhý cudzí jazyk. Na súťaži z tohto predmetu naši žiaci každoročne  dosahujú pozoruhodné výsledky. Tohto roku profesorka ruského jazyka Anna Belániová na súťaž priprávala piatich žiakov. Najlepšie boli ôsmačky: Tabita Vágalová (druhé miesto), Nađa Pacula a Marína Imreková (tretie miesto). Prvé miesto nebolo udelené. Všetky tri žiačky postúpili na medziobecnú súťaž, ktorá sa uskutoční vo Veterniku. Blahoželáme!

Permanent link to this article: https://www.15oktobar.edu.rs/?p=1102&lang=sk