január 2023 archive

Literárna súťaž Izokrenute priče i pesme

Žiak našej školy, Simeon Pintír 2.1, obsadil 3. miesto v literárnej súťaži Izokrenute priče i pesme, ktorá bola venovaná spisovateľovi Brankovi Ćopićovi.  Súťaž sa konala už ôsmykrát a Simeon súťažil v kategórii 1. a 2. ročníkov v próze. Odmenená práca je uverejnená aj v digitálnej edícii /Detský časopis Čika Jova Zmaj, https://www.dkcb.rs/wp-content/uploads/2023/01/Video-casopis-12_dopuna_2.pdf Gratulujeme!

Permanent link to this article: https://www.15oktobar.edu.rs/?p=5406&lang=sk

Oslávili sme Deň svätého Sávu

V piatok 27. januára žiaci, učitelia a všetci zamestnanci školy, ako aj hostia – farári obidvoch vierovyznaní v Pivnici, zaznamenali školský sviatok Deň svätého Sávu. Na začiatku školskej oslavy svätého Savu zaznela svätosavská hymna, ktorú zaspieval školský žiacky zbor. Potom pravoslávny farár posvätil koláč a pokračovalo sa s programom, ktorí prichystali žiaci nižších a vyšších ročníkov. Program bol ukončený po vyhlásení …

Chcem vedieť viac

Permanent link to this article: https://www.15oktobar.edu.rs/?p=5396&lang=sk