apríl 2022 archive

Zápis detí na predškolský program

Zápis detí na prípravný predškolský program sa bude konať v dňoch 5.5. a 6.5.2022  od 16. do 18. hodiny v priestoroch škôlky u vychovávateliek Jule Živićovej a Anne Tótovej. Zapisujú sa deti narodené  od 1.3.2016 do 28.2.2017. Rodičia detí narodených v uvedenom období sú zo Zákona povinní zapísať svoje dieťa do škôlky. Zápis detí do …

Chcem vedieť viac

Permanent link to this article: https://www.15oktobar.edu.rs/?p=5063&lang=sk

Naše šikovné ruky

Na našej škole pracuje sekcia ručných prác Šikovné ruky. Navštevujú ju  žiaci  nižších ročníkov. V tomto školskom roku sú to žiaci 2.2, 3.1, 3.2, a 4.1 triedy. S týmito usilovnými žiakmi pracujú učiteľky Anna Blažeková a Jarmila Čobrdová. Už tradične, dvakrát ročne, vystavujú svoje práce vo vstupnej chodbe našej školy. Tentokrát vystavili  práce s veľkonočnými …

Chcem vedieť viac

Permanent link to this article: https://www.15oktobar.edu.rs/?p=5067&lang=sk

Zápis do prvého ročníka

Rodičom resp. iným zákonným zástupcom detí, ktoré sa v školskom roku 2022/2023 majú zapísať do prvého ročníka, je umožnené elektronicky vyjadriť svoj záujem o zápis do konkrétnej základnej školy od 1. apríla 2022.  Môžu to urobiť prostredníctvom služby Vyjadrenie záujmu o zápis do základnej školy na portáli e-Uprava . Do prvého ročníka sa v školskom roku 2022/2023 …

Chcem vedieť viac

Permanent link to this article: https://www.15oktobar.edu.rs/?p=5035&lang=sk