marec 2022 archive

„Vode bola daná čarovná moc byť miazgou života na Zemi.“ – Leonardo da Vinci

Voda nás sprevádza počas celého života, od narodenia až do posledného dňa nášho života. Je najdôležitejšou zlúčeninou na zemskom povrchu. Možno aj preto v roku 1922 Valné zhromaždenie OSN v Riu de Janeiro vyhlásilo 22.marec za Svetový deň vody. Na základe toho boli všetky členské krajiny OSN vyzvané, aby sa v tomto dni venovali aktivitám, ktoré majú smerovať k …

Chcem vedieť viac

Permanent link to this article: https://www.15oktobar.edu.rs/?p=5026&lang=sk

Ponožková výzva

Ponožková výzva sa každoročne koná 21. marca a spája sa so Svetovým dňom Downovho syndrómu. Tento deň sa na znak oslavy ľudskej jedinečnosti nosia dve rozdielne ponožky. Cieľom výzvy je šíriť povedomie o ľuďoch s Downovým syndrómom. Ich prijatie spoločnosťou, šanca na bežné vzdelávanie, či príležitosť na prácu ešte stále nie je samozrejmosťou. Práve vďaka …

Chcem vedieť viac

Permanent link to this article: https://www.15oktobar.edu.rs/?p=5050&lang=sk

Matematiku všetci potrebujú

Úplná vedecká definícia matematiky neexistuje. Vo svete existujú zákonitosti, systém, poriadok a kľúčom na ich pochopenie môže byť aj matematické myslenie. Zmyslom matematického poznávania je hlbšie pochopenie vzťahov a štruktúr, abstrahovaných pojmov pre riešenie skutočných problémov nielen teórie, ale aj praktického života. Svet okolo nás sa stále rýchlejšie mení a matematika je podstatná časť týchto …

Chcem vedieť viac

Permanent link to this article: https://www.15oktobar.edu.rs/?p=5045&lang=sk

Matematická súťaž Misliša

Dňa 10. marca na školách v Srbsku prebiehala matematická súťaž Misliša 2022. Táto súťaž, ktorá každoročne priláka tisíce žiakov základných a stredných škôl, organizuje sa podľa vzoru na medzinárodnú matematickú súťaž Klokan bez hraníc. Úlohy sú logické, zaujímavé a zábavné a ich cieľom je rozvíjať u žiakov záujem o matematiku, motivovať ich, aby sa ju učili …

Chcem vedieť viac

Permanent link to this article: https://www.15oktobar.edu.rs/?p=5001&lang=sk

Školská súťaž recitátorov

Po dvoch rokoch  súťaž recitátorov prebiehala bežným spôsobom. Žiaci súťažili v troch kategóriách a recitovali v dvoch jazykoch. Najlepšie výsledky dosiahli: Simeon Pintír, 1.1 (prvé miesto), Viktoria Sabo, 2.2 a Katarína Klúčiková 2.1 (druhé miesto), Noemi Bélová, 1.1, Mia Lučić, 2.2 a Leona Tancíková, 2.1 (tretie miesto). V kategórii tretieho a štvrtého ročník prvé miesto …

Chcem vedieť viac

Permanent link to this article: https://www.15oktobar.edu.rs/?p=5008&lang=sk