september 2021 archive

Ekologický výlet

V utorok, 14. septembra 2021, bol na mieste Ekologického centra Karapandža, nachádzajúceho sa na brehu Bajského kanála pri Bezdane, zorganizovaný jednodňový výlet pre žiakov našej školy (4.1, 5.1.5.2 a 7.1. ) ako odmena za ekolologické  aktivity v rámci Programu Pre čistejšie a zelenšie školy vo Vojvodine, v školskom roku 2020/21. Najprv mali žiaci ekologické dielne v …

Chcem vedieť viac

Permanent link to this article: https://www.15oktobar.edu.rs/?p=4673&lang=sk

Kompostovanie je…

V rámci aktivít, ktorých mottom je Aby nám škola žiarila,  donáciou OZZ Agronom z Pivnice škola získala nové kompostéry. Žiaci a zamestnanci našej školy teda budú pokračovať v dobrej praxi – kompostovaní. Kompostovanie je prirodzený rozklad organických látok pôsobením baktérií, červov a drobného hmyzu. Výsledný produkt – kompost, je užitočný materiál podobný humusu, bez nepríjemného …

Chcem vedieť viac

Permanent link to this article: https://www.15oktobar.edu.rs/?p=4666&lang=sk

Vitajte, prváci!

Prvého septembra sa dvere  našej školy otvorili aj pre 28 žiakov prvákov. Žiaci druhého a štvrtého ročníka pripravili priliehavý program. Piesňou, hrou a úsmevom privítali našich nových malých žiakov. Po slávnostnej časti sa žiaci  so svojimi učiteľkami Ankou Salčákovou a Natašou Mirkovićovou kamarátili v učebniach. Tu na nich čakali  aj darčeky, ktoré pre nich pripravilo …

Chcem vedieť viac

Permanent link to this article: https://www.15oktobar.edu.rs/?p=4659&lang=sk

Aby nám škola žiarila

V rámci septembrovej ekologickej témy Aby nám škola žiarila zrealizovali členovia ekologickej sekcie svoje prvé aktivity. Zafarbili  črepníky  na školskom dvore a s pomocou Klubu poľnohospodárov z Pivnice zorganizovali akciu  odstránenia stavebného odpadu. Osobitná vďaka patrí Jaroslavovi Šusterovi, Jánovi Grňovi a  Vlastislavovi Týrovi, ktorí prispeli k tomu, aby sa táto akcia vydarila.

Permanent link to this article: https://www.15oktobar.edu.rs/?p=4655&lang=sk

Dolnozemské zlaté pero

Počas letných prázdnin Spolkom Slovákov v Bulharsku bol vyhodnotený II. ročník literárnej súťaže pod názvom Dolnozemské zlaté pero. Dve ocenenia sa dostali  aj do rúk našich žiačok. Lucia Kámaňová získala druhú cenu v kategórii Poézia. Jej spolužiačka Una Dudková v tej istej kategórii získala tretiu cenu. Obe dievčatá sú v bežnom školskom roku žiačkami 4.1 …

Chcem vedieť viac

Permanent link to this article: https://www.15oktobar.edu.rs/?p=4651&lang=sk