máj 2021 archive

Čítaj a pekne píš, 2021

Ľudová knižnica Stojana Trumića v Titeli rozpísala súbeh pre najlepšie a najkrajšie napísanú písomnú prácu v školskom roku 2020/21 v srbskom, bulharskom, macedónskom, ruskom, rusínskom a ukrajinskom jazyku. Účasť mohli brať žiaci základných a stredných škôl. Na 19. Prehliadke písma v cyrilike – Čítaj a pekne píš, 2021, Amfilohija Bikar, žiačka 7.2, obsadila 3. miesto …

Chcem vedieť viac

Permanent link to this article: https://www.15oktobar.edu.rs/?p=4594&lang=sk

Oznámenie o zápise do škôlky

Zápis detí do škôlky  vo veku od 3 do 5 rokov sa bude konať v dňoch 26.5. a 27.5.2021  od 11. do 12. hodiny v priestoroch škôlky u vychovávateliek Miluške Valentíkovej, Maríne Bélovej a Tatjane Mackovej. Pri zápise je potrebné odovzdať nasledovné doklady: Potvrdenie  lekára, že je dieťa pripravené na zápis a pobyt v predškolskej …

Chcem vedieť viac

Permanent link to this article: https://www.15oktobar.edu.rs/?p=4578&lang=sk

Oznámenie o zápise na prípravný predškolský program

Zápis detí na prípravný predškolský program sa bude konať v dňoch 20.5. a 21.5.2021  od 15. do 17. hodiny v priestoroch škôlky u vychovávateliek Jule Živićovej a Anne Tótovej. Zapisujú sa deti narodené  od 1.3.2015 do 28.2.2016. Rodičia detí narodených v uvedenom období sú zo Zákona povinní zapísať svoje dieťa do škôlky. Pri zápise je …

Chcem vedieť viac

Permanent link to this article: https://www.15oktobar.edu.rs/?p=4576&lang=sk