marec 2021 archive

Nech je rozmanitosť našou silou

Rozdiely sú všade okolo nás a tie nás robia výnimočnými. Ľudia s Downovým syndrómom sú veľmi zvláštni ľudia, majú teplú dušu a veľké, pre všetkých otvorené srdce. Majú svoj vlastný, silný charakter a celé spektrum emócií. Vedia, čo chcú. Symbolom Svetového dňa Downovho syndrómu sú farebné ponožky. Našimi farebnými ponožkami  a odkazom  Nech je rozmanitosť …

Chcem vedieť viac

Permanent link to this article: https://www.15oktobar.edu.rs/?p=4528&lang=sk

Voda – kolíska života

Voda je kolískou života na našej planéte, bez nej by život nemohol existovať. Má pre človeka nesmierny význam, s vodou sa človek stretáva od svojho narodenia až do posledného dňa svojho života. Význam vody pre človeka a jeho životné prostredie bol všestranne a výstižne definovaný v dvanástich bodoch Európskej charty o vode, ktorá bola vyhlásená …

Chcem vedieť viac

Permanent link to this article: https://www.15oktobar.edu.rs/?p=4537&lang=sk

Matematika pre každého

Na školách v Srbsku sa 11. marca konala šestnásta nacionálna matematická súťaž  Misliša 2021, ktorú organizovala Matematická spoločnosť Archimedes. Tohtoročnej súťaže sa zúčastnilo aj 42 žiakov našej školy. Súťažili žiaci druhého, tretieho, štvrtého, piateho a siedmeho ročníka. Súťaž prebiehala v súlade so všetkými predpísanými epidemiologickými opatreniami o bezpečnosti žiakov. Motto súťaže je aj tento rok …

Chcem vedieť viac

Permanent link to this article: https://www.15oktobar.edu.rs/?p=4515&lang=sk

Čítajme nahlas

Na našej škole sa 1. marca konala akcia  Čítajme nahlas.  Na nej sa zúčastnili žiaci všetkých ročníkov. Motto tohtoročnej akcie bolo: Keď otvoríš knihu, otvoríš si  svoje srdce, V čítaní je sila a radosť, Zdieľajte radosť z čítania.  Žiaci čítali nahlas obľúbené verše, citáty, časti obľúbených kníh a nevystal ani rozhovor o tom, čo  prečítali. …

Chcem vedieť viac

Permanent link to this article: https://www.15oktobar.edu.rs/?p=4520&lang=sk