november 2020 archive

Strom generácie

V tomto školskom roku žiaci  1.1 a 1.2  triedy zasadili vlastný strom generácie. Sadeniciam lipy s potešením určili miesto, kde budú rásť a pomohli školníkovi s výsadbou. Týmto spôsobom potvrdili, ako veľmi im záleží na svojom okolí a úprave školského dvora.

Permanent link to this article: https://www.15oktobar.edu.rs/?p=4359&lang=sk

Zber starého papiera

Mnoho rokov v našej škole venujeme veľkú pozornosť vzdelávaniu detí v podobe prebúdzania ekologického povedomia. Jednou z prvých akcií, 4. novembra, bol i  zber starého papiera, plechoviek a plastov. Akciu organizovala ekologická sekcia. Do akcie boli okrem žiakov a učiteľov školy zapojení aj rodičia, tak sa spoločnou prácou a úsilím každý rok prekonávajú rekordy. Pomoc poskytli …

Chcem vedieť viac

Permanent link to this article: https://www.15oktobar.edu.rs/?p=4355&lang=sk