apríl 2020 archive

Podpora všetkým našim žiakom a rodičom v diaľkovej výučbe!

Pre všetkých nás/dospelých, aby sme nezabudli byť empatický voči každému nášmu dieťati/žiakovi, aby sme ich počuli, ochraňovali, starali sa a podporovali ich aj NA DIAĽKU! Ďakujeme, že existujete! Láska pre všetkých

Permanent link to this article: https://www.15oktobar.edu.rs/?p=3864&lang=sk

OZNÁMENIE O ZÁPISE DO PRVÉHO ROČNÍKA

RODIČOM  A INÝM ZÁKONNÝM ZÁSTUPCOM Rodičom resp. iným zákonným zástupcom detí, ktoré sa v školskom roku 2020/2021 majú zapísať do prvého ročníka, je umožnené elektronicky vyjadriť svoj záujem o zápis do konkrétnej základnej školy od 1. apríla 2020. Môžu to urobiť prostredníctvom novej služby Vyjadrenie záujmu o zápis do základnej školy na portáli e-Uprava . …

Chcem vedieť viac

Permanent link to this article: https://www.15oktobar.edu.rs/?p=3850&lang=sk