2020 archive

Code week 2020

V tomto školskom roku žiaci 3.1 sa prvýkrát zapojili do projektu Code week – Týždeň programovania a urobili svoje prvé kroky v tejto oblasti.  Na hodinách matematiky a projektového vyučovania skúsili riešiť zaujímavé úlohy a vhodnými krokmi odhaliť ich riešenia. Kamarátili sa QR kódmi a spoznali micro:bit. V tomto roku sa v týždni programovania vo …

Chcem vedieť viac

Permanent link to this article: https://www.15oktobar.edu.rs/?p=4418&lang=sk

Medzinárodná súťaž Bobor

Matematicko-informatická súťaž Bobor prebieha každý rok v novembri. Úlohy sa riešia online, sú roztriedenie podľa vekových kategórií. Tohto roku, kvôli epidemiologickým podmienkam vo svete a v našej krajine, súťaž bola revuálneho charakteru. Našu školu na súťaži predstavovali žiaci 3.1 a 4.1 triedy, ktorí súťažili v kategórii Junior 2.

Permanent link to this article: https://www.15oktobar.edu.rs/?p=4399&lang=sk

Krásy mojej domoviny

Už tretí rok sa v nižších ročníkoch realizuje predmet Projektové vyučovanie. Realizované je mnoho projektov, vypracovaný celý rad produktov. Tohto roku sa žiaci 3.1 zapojili do medzinárodného projektu, spolu s deťmi z Chorvátska, Turecka, Slovinska, Bulharska, Grécka, Poľska a iných štátov, Krásy mojej domoviny. Naučili sa pomenovať a nakreslili symboly nášho štátu, spoznali prírodné krásy …

Chcem vedieť viac

Permanent link to this article: https://www.15oktobar.edu.rs/?p=4378&lang=sk

Čaro Vianoc v knižnici

Žiaci z našej školy splnili svoj sľub. Pripomenuli si vianočné sviatky. Vianočné tvorivé dielne realizovali so svojimi učiteľkami od 1. po 4. ročník, v rámci ktorých si žiaci vytvorili vlastné vianočné ozdoby, pozdravy a dekorácie. Potom ich priniesli do dedinskej knižnici, vyzdobili ju a čaro Vianoc obohatili i svojimi básňami a piesňami.

Permanent link to this article: https://www.15oktobar.edu.rs/?p=4385&lang=sk

Kvíz Poznaj svoju minulosť 2020

Kvíz Poznaj svoju minulosť pre žiakov 7. a 8. ročníka základných škôl  sa vzhľadom  na zložitú epidemiologickú situáciu uskutočnil on-line 16. decembra 2020. Podľa stanovených pravidiel v tomto ročníku nesúťažili tímy, ale jednotlivci. Prihlásení žiaci vypĺňali online test. Odpovedali na 30 otázok a mali stanovený čas 10 minút. Kvízu sa zúčastnili žiaci z Hložian, Pivnice, …

Chcem vedieť viac

Permanent link to this article: https://www.15oktobar.edu.rs/?p=4369&lang=sk