október 2019 archive

Návšteva Belehradského veľtrhu kníh

Vo štvrtok 24. októbra 2019 bola zorganizovaná  návšteva 64. Medzinárodného  veľtrhu  v Belehrade, ktorý sa vyznačuje veľkou návštevnosťou učiteľov, žiakov, školských bibliotekárov, ale samozrejme, aj všetkých tých, ktorí majú radi knihu.  Túto najdôležitejšiu kultúrnu manifestáciu venovanú knihe a promócii literárnej tvorby  a vzdelávania navštívili aj 22 členovia kolektívu. Nesledovali iba knihy rôznych vydavateľstiev, ale aj …

Chcem vedieť viac

Permanent link to this article: https://www.15oktobar.edu.rs/?p=3691&lang=sk

Október – mesiac knihy

V rámci aktivít  Žiackeho  parlamentu a školskej knižnice sa pri príležitosti mesiaca knihy zorganizovalo literárne popoludnie s básnikmi z Báčskej  Palanky. Hosťami boli Branka Dani a Nenad Živkov,  ktorý  je nositeľom Októbrovej ceny obce Báčska Palanka. Žiaci pripravili vhodný program pozostávajúci z recitácií, autorských básní,  hudobných bodov… Básnici  svojimi básňami  a rýmami rozosmiali prítomné obecenstvo. …

Chcem vedieť viac

Permanent link to this article: https://www.15oktobar.edu.rs/?p=3628&lang=sk

Akcia zberu starého papiera / plechovíc

V stredu 16. októbra sa v našej škole organizovala akcia zberu odpadového papiera a plechovíc. Do akcie boli zapojené predškolské skupiny detí, väčšina žiakov, učiteľov a rodičov. Nazbieralo  sa približne 4500 kg starého papiera a 85 kg plechovíc. Medzi žiakmi vládol súťažiaci  duch a každý netrpezlivo čakal kým sa zmerá množstvo zozbieraného papiera. Najviac  odpadového …

Chcem vedieť viac

Permanent link to this article: https://www.15oktobar.edu.rs/?p=3620&lang=sk

Deň školy

Dnes naša škola oslávila svoje 53. narodeniny. Pripravený bol príležitostný program, udelené boli ceny a uznania najúspešnejším žiakom a program spestrilo aj hosťujúce detské divadelné predstavenie Mušky z gumipušky z Erdevíka, ktoré nacvičila učiteľka Ruženka Ďuríková. Pri tejto príležitosti najúspešnejším žiakom udelili ceny a uznania. Odmeny si zaslúžili žiaci, ktorí v minulom školskom roku dosiahli úspechy na súťažiach z jednotlivých vyučovacích …

Chcem vedieť viac

Permanent link to this article: https://www.15oktobar.edu.rs/?p=3569&lang=sk

Novinár – rozhlas – žiaci

V slávnostný Deň našej školy 15. októbra  privítali sme   novinára  Miroslava  Gašpara.  Stretnutie so žiakmi malo za cieľ rozhovor o Dni školy, jeseni, zime, tanečnej sekcie a našich talentoch. Zúčastnili sa žiaci 3.1, 4.1 a 5.1 triedy. Rozhovor  prebiehal v príjemnej a vo voľnej atmosfére. Vyhlášky žiakov boli  úprimné a môžeme si ich  odsledovať vo …

Chcem vedieť viac

Permanent link to this article: https://www.15oktobar.edu.rs/?p=3623&lang=sk