január 2019 archive

Deň Svätého Savu

Pri príležitosti dňa zaznamenávania osobnosti a diela veľkého srbského osvietenca Svätého Savu, v slávnostnej sieni školy bol uskutočnený priliehavý kultúrno-umelecký program. Program pozostával z piesní, básní a dramatizácie v predvedení škôlkárov a žiakov našej školy. Slávnosť bola ukončená vyhlásením najlepších výtvarných a literárnych prác na súbehu o Svätom Savovi. Odmenené práce sú vystavené v aule školy.

Permanent link to this article: https://www.15oktobar.edu.rs/?p=3159&lang=sk

Zázračná interkulturálna sieť priateľstva

Od tohto školského roku prváci majú nový predmet, volá sa projektové vyučovanie. Žiaci 1.1 triedy sa v rámci projektového vyučovania  zapojili do medzinárodného projektu А Magical Intercultural Friendship Network (Zázračná interkulturálna sieť priateľstva). V projekte boli zapojení žiaci z 31 štátov. Cieľom projektu bolo spoznávať kultúru a spôsob života jedného národa (z tých 31), ktorý …

Chcem vedieť viac

Permanent link to this article: https://www.15oktobar.edu.rs/?p=3143&lang=sk