2019 archive

Pano Nech každé právo – dieťa si užije hravo

Dňa 8.októbra sme realizovali aktivitu – vypracovanie nástenky  na tému Detského týždňa.  Po rozhovore a zadaných inštrukciách žiaci sa usilovne dali do práce. Tak v každej triede vznikol jeden jedinečný  triedny produkt.  Svoje práce zverejnili v chodbe školy, kde si ich  majú  možnosť pozrieť všetci žiaci a návštevníci školy. Text: Anna Hodoličová a Milana Dragičevićová, …

Chcem vedieť viac

Permanent link to this article: https://www.15oktobar.edu.rs/?p=3564&lang=sk

Nech každé právo – dieťa si užije ľahko

Tohtoročný  Detský týždeň  sa  realizuje pod heslom Nech každé právo – dieťa si užije ľahko. Pri tejto príležitosti u nás v škole sme  zaplánovali rôzne aktivity. V pondelok 7. októbra sme na hodinách  najprv hovorili o právach detí a neskoršie žiaci  kreslili  farebnými kriedami po chodníku, tiež aj na ohradu vôkol ihriska školy. Ich  práce …

Chcem vedieť viac

Permanent link to this article: https://www.15oktobar.edu.rs/?p=3555&lang=sk

Kamarátenie a športovanie

Dňa 21. septembra 2019  sa realizovala pracovná sobota venovaná športu. Žiaci od 1. až 4. ročníka hrali štafetové  hry súťažiaceho charakteru. Bolo tu skákanie vo vreci, používanie obruče, hádzanie a zbieranie malých farebných loptičiek… Vyššie ročníky hrali volejbal, futbal a stolný tenis. Najzaujímavejšou časťou dňa  bola hra, v ktorej žiaci a učitelia medzi sebou zápasili. …

Chcem vedieť viac

Permanent link to this article: https://www.15oktobar.edu.rs/?p=3547&lang=sk

V lete nám bolo pekne

Na hodine srbského jazyka, v triede 3.2, žiaci vypracovali nástenku na tému V LETE NÁM BOLO PEKNE. Deti boli podelené do skupín podľa toho, či leto strávili pri mori, na dedine, u starých rodičov alebo niekde na kúpalisku. Z fotografií a textov, ktoré napísali, vytvorili celok, ktorý umiestnili na stene učebne. Text: Nataša Mirković, učiteľka …

Chcem vedieť viac

Permanent link to this article: https://www.15oktobar.edu.rs/?p=3540&lang=sk

Predstavujeme vám našich prvákov

Školský rok sa už dávno začal. Najmladší medzi nami, naši prváci, pomaly si zvykajú na nových kamarátov, nové záväzky, nové prostredie. So svojimi učiteľkami zvedavo spoznávajú svet písmen, čísel, rozprávok, čarovných slov, básničiek, svet fantázie. Trieda 1.1 počíta 13 žiakov, ich učiteľkou je Tatiana Kolárová. Trieda 1.2 počíta 11 žiakov, ich učiteľkou je Milana Dragičević.

Permanent link to this article: https://www.15oktobar.edu.rs/?p=3536&lang=sk