november 2018 archive

Slnečná jeseň v 3.1

V rámci akcie  Detského zväzu školy Slnečná jeseň,  žiaci 3.1 triedy s učiteľkou Annou Hodoličovou privítali vo svojej učebni svojich starých rodičov. Žiaci pripravili bohatý program, ktorým potešili svoje staré mamy a starých otcov.

Permanent link to this article: https://www.15oktobar.edu.rs/?p=3075&lang=sk

Telocvičňa dostala povolenie na použitie

Po ukončení prác na rekonštrukcii strechy a hydrantov, telocvičňa, ktorá je súčasťou komplexu školy, dostala povolenie na použitie. Pri tej príležitosti školu navštívil a prítomným sa prihovoril predseda obce Báčska Palanka Branislav Šušnica. Vyjadril svoje potešenie, že sa objekt telocvične v budúcnosti bude môcť používať nielen na realizáciu hodín telesnej a zdravotnej výchovy, ale aj …

Chcem vedieť viac

Permanent link to this article: https://www.15oktobar.edu.rs/?p=3072&lang=sk

Žiacky seminár

Pre žiakov základných škôl  na Základnej škole Jána Čajaka v Petrovci bol prichystaný jednodňový seminár pod názvom Interaktivita a interdisciplinárnosť v modernizácii učiva o vybraných slovách. Seminár  bol určený pre učiteľov slovenčiny a pre troch žiakov od 5. po 8. ročník z 12 vojvodinských základných škôl s vyučovacou rečou slovenskou. Seminár sa realizoval prostredníctvom troch tvorivých dielní z oblasti slovenského jazyka a slohu, výtvarnej kultúry a z informatického vzdelávania. V tvorivých dielňach žiaci sa …

Chcem vedieť viac

Permanent link to this article: https://www.15oktobar.edu.rs/?p=3064&lang=sk

Zber starého papieru

Už desiaty rok zaradom je naša škola zapojená do projektu Pre čistejšie a zelenšie školy vo Vojvodine. V rámci projektu v stredu, 7. novembra, organizovali sme zber starého papieru. Zapojili sme sa všetci, od tých najmladších, predškolákov, do tých najstarších, ôsmakov. Najviac starého papieru nazbierali žiaci 3.1 a 4.1 triedy, ktorí budú priliehavo odmenení. Úhrnne …

Chcem vedieť viac

Permanent link to this article: https://www.15oktobar.edu.rs/?p=3060&lang=sk

Slnečná jeseň života

V novembri sa vo všetkých triedach na prvom stupni, tiež aj v predškolských skupinách, uskutočnia priliehavé programy venované starým rodičom našich žiakov. Programy budú naplnené piesňami, básničkami, dramatizáciami, tancom a budú z nich mať radosť babky, dedkovia, ale ja deti. Staré mamy prichystajú chutné koláče pre svoje vnúčatá. Budú to príjemné podvečery strávené s milovanými …

Chcem vedieť viac

Permanent link to this article: https://www.15oktobar.edu.rs/?p=3052&lang=sk