január 2018 archive

Čítame Zorničku

Detský časopis Zornička vychádza už celý rad rokov. Presne toľko rokov ju odoberajú žiaci našej školy, ktorí sú nielen jej vernými čitateľmi, ale aj spolupracovníkmi. Za pomoci svojich učiteliek zasielajú Zorničke svoje výtvarné práce a fotografie, ktoré už neraz boli odmenené. Najnovšie, Zorničku môžete čítať aj v digitálnej verzii na adrese http://www.zornicka.com/archiv . V poslednom, januárovom čísle …

Chcem vedieť viac

Permanent link to this article: https://www.15oktobar.edu.rs/?p=2861&lang=sk

SVÄTÝ SÁVA – ŠKOLSKÁ SLAVA

Pri príležitosti dňa zaznamenávania osobnosti a diela veľkého srbského osvietenca Svätého Savu, v slávnostnej sieni školy uskutočnený bol priliehavý kultúrno-umelecký program. Nálada bola sviatočná. Prítomní si s pôžitkom vypočuli piesne, recitácie, dramatizácie o Svätom Savovi, o jeho hodnotnom diele, v predvedení škôlkarov a žiakov našej školy. Slávnosť bola ukončená vyhlásením najlepších výtvarných a literárnych prác …

Chcem vedieť viac

Permanent link to this article: https://www.15oktobar.edu.rs/?p=2865&lang=sk

Boli sme v Ľadovom parku

V súlade s Ročným plánom práce školy, plánmi športových sekcií a plánmi povinných telesných aktivít, žiaci našej školy sa kamarátili na ľade novosadského Ľadového parku. Bol to opravdivý a jedinečný zimný zážitok, našim deťom zriedkakedy dostupný. V sprievode  svojich učiteľov niektorí žiaci získali svoje prvé skúsenosti v oblasti korčuľovania, iní si zasa zdokonalili a obohatili …

Chcem vedieť viac

Permanent link to this article: https://www.15oktobar.edu.rs/?p=2881&lang=sk