december 2016 archive

Čo dokáže pekné slovo

Dňa 21. decembra v miestnostiach našej školy sa uskutočnilo vyhodnotenie 6. ročníka literárnej súťaže Čo dokáže pekné slovo. Súťaž každoročne vyhlasujú Výbor pre kultúru a Výbor pre vzdelávanie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny. Na súbeh svoje práce zaslali žiaci základných škôl zo Selenče, z Petrovca, Kysáča, Erdevíka, Starej Pazovy, Kovačice, Padiny a Pivnice. Na samom začiatku …

Chcem vedieť viac

Permanent link to this article: https://www.15oktobar.edu.rs/?p=2661&lang=sk

Naša škola č. 26

Pozrite si nové číslo školského časopisu! Číslo je venované 50. výročiu školy.

Permanent link to this article: https://www.15oktobar.edu.rs/?p=2648&lang=sk

Krása zvukov gitary

V rámci Žiackeho parlamentu sa v slávnostnej sieni našej školy 30.11.2016. usporiadal koncert Klubu klasickej gitary Akord z Báčskej Palanky. Hostia z Báčskej Palanky sa predstavili vokálnymi kompozíciami a ľudovou piesňou sa predstavili aj žiaci prvého a šiesteho ročníka. Klub pôsobí 13 rokov na čele s Markom Šalićom a hru na gitare od tohto roku, …

Chcem vedieť viac

Permanent link to this article: https://www.15oktobar.edu.rs/?p=2641&lang=sk

Čitateľský kvíz

Dňa 24. novembra v slávnostnej sieni sa po piatykrát organizoval Čitateľský kvíz. Účinkovali žiaci troch základných škôl, z Gajdobri, Silbaša a Pivnice. Úlohou žiakov bolo prečítať si zvolené texty, predovšetkým bájky D. Radovića, J.J. Zmaja, M. Antića, I. Andrića, M. Tvena. Súťažné tímy tvorili po jeden žiak z každej školy. Takýmto spôsobom sme prezentovali aj …

Chcem vedieť viac

Permanent link to this article: https://www.15oktobar.edu.rs/?p=2631&lang=sk

Ctíme ťa, jeseň života

Aká to rozmarná hra prírody? Jesenný mesiac november sa vo vedomí ľudí spája so symbolickou jeseňou života človeka. Aspoň na pár chvíľ sme sa pristavili pri našich blízkych, starých rodičoch, pozdravili ich, vypočuli ich múdre rady. Prešli oni jarou i letom svojho života. Prišla jeseň. Všetko ide tak, ako to v kolobehu prírody musí ísť. …

Chcem vedieť viac

Permanent link to this article: https://www.15oktobar.edu.rs/?p=2623&lang=sk