október 2016 archive

Naša prvá výtvarná kolónia

V rámci osláv 50. výročia  založenia školy, v stredu 12. októbra 2016 uskutočnila sa naša prvá výtvarná kolónia. V škole maľovali naši bývalí žiaci, ako aj žiaci terajší. Pre našich žiakov to bol osobitný zážitok, lebo prvýkrát mali možnosť svoj talent a svoje záujmy o tento druh umenia prejaviť takýmto spôsobom. Ďakujeme našim bývalým žiakom …

Chcem vedieť viac

Permanent link to this article: https://www.15oktobar.edu.rs/?p=2558&lang=sk

Sniť s otvorenými očami

Dňa 10.10.2016 v slávnostnej sieni školy sa uskutočnila  promócia Zborníka detskej prózy Sniť s otvorenými očami. V Zborníku sú uverejnené literárne a výtvarné práce našich terajších a bývalých žiakov. Promóciu zveličili žiaci školy priliehavým programom a bývalí žiaci svojou prítomnosťou. V rámci podujatia bolo aj vyhodnotenie literárnych a výtvarných prác na súbehu, ktorý bol vypísaný …

Chcem vedieť viac

Permanent link to this article: https://www.15oktobar.edu.rs/?p=2550&lang=sk

Maškarný ples

Tí najmladší, škôlkari, vyparádení v najrozličnejších kostýmoch, maskách predefilovali po aule škôlky. Stretli sa tu: Červené čiapočky, princezné, majstri, lienky, piráti, korytnačky, včielky,… Úsmevy na tvárach detí dosvedčili, že promenáda sa podarila na výbornú.

Permanent link to this article: https://www.15oktobar.edu.rs/?p=2597&lang=sk

Prváci sa stali členmi Detského zväzu

Koruna Detského týždňa bola v piatok, keď sa prváci stali členmi Detského zväzu našej školy. Táto slávnosť bola sprevádzaná priliehavým programom, ktorý prichystali starší kamaráti. Vystriedali sa recitátori, tanečníci, speváci, divadelníci a ukázali čo sa v škole naučili. Na záver každý prváčik si odniesol Uvítanku, odznak a maškrty.

Permanent link to this article: https://www.15oktobar.edu.rs/?p=2592&lang=sk

Kúzelnícke predstavenie

Štvrtého dňa do našej školy zavítalo kúzelnícke predstavenie z Nového Sadu. Škôlkari a žiaci nižších ročníkov s veľkým záujmom sledovali a aktívne spolupracovali pri prezentovaní kúziel. Bolo počuť nadšenie a radosť, najmä vtedy keď na javisku bol vykúzlený ozajstný malý sivý zajačik.

Permanent link to this article: https://www.15oktobar.edu.rs/?p=2588&lang=sk