február 2016 archive

Obecná súťaž z ruského jazyka

Súťaž z cudzích jazykov prebiehala v Základnej škole Aleksu Šantića v Gajdobre. V tomto školskom roku naši žiaci súťažili v skupine ruštinárov. Daniela Žihlavská, žiačka ôsmeho ročníka, obsadila tretie miesto a postúpila na obvodovú súťaž. Danielu pripravovala profesorka ruského jazyka Anna Belániová. Blahoželáme!

Permanent link to this article: https://www.15oktobar.edu.rs/?p=2512&lang=sk

Literárny súbeh partnerskej školy

Na literárnom súbehu našej partnerskej školy – Základnej školy Jozefa Horáka v Banskej Štiavnici (Slovenská republika) naše žiačky získali úhrne štyri ocenenia. Lea Herčeková (piaty ročník) a Patrícia Kmeťková (siedmy ročník) obsadili prvé miesto a ich kamarátky Ema Pudelková (piaty ročník) a Valentína Imreková (siedmy ročník) druhé miesto. Práce na súbeh poslali ich učiteľky slovenčiny …

Chcem vedieť viac

Permanent link to this article: https://www.15oktobar.edu.rs/?p=2507&lang=sk

Bezpečnosť v doprave

Ako sa bezpečne cítiť v premávke? Naši prváci to zistili z prednášky, ktorú pre nich zorganizovali predstavitelia Obecnej správy obce Báčska Palanka a podniku AMD Báčka. Na priliehavý spôsob, pomocou rozhovoru, opakovania učiva z predchádzajúceho stretnutia a testu – prezentácie, žiaci zistili ako si chrániť vlastnú a bezpečnosť svojich kamarátov. Všetci žiaci dostali aj potvrdenie – …

Chcem vedieť viac

Permanent link to this article: https://www.15oktobar.edu.rs/?p=2503&lang=sk

Návšteva knižnice

Deň lásky a zamilovaných žiaci 1.1 a 3.2 triedy so svojimi učiteľkami zaznamenali návštevou dedinskej knižnice. Spolu s knihovníčkou  Zoricou čítali básne o láske, spievali a kamarátili sa. V škole do srdiečok vpisovali odkazy pre svojich kamarátov a nimi okrášlili nástenky v školskej chodbe.

Permanent link to this article: https://www.15oktobar.edu.rs/?p=2498&lang=sk