november 2015 archive

Výtvarnícky tábor Makovička

Dňa 28. novembra v ZŠ Jána Čajaka v Báčskom Petrovci prebiehal výtvarnícky tábor Makovička, ktorú škola organizovala už 16-ty krát. Tohto roku Makovička bola zameraná na tematiku čísel, už či ide o čísla v magickom alebo v mytologickom význame. Makovička je vlastne stretnutie našich nadaných žiakov vyšších ročníkov základnej školy, ktorí v rámci práce v …

Chcem vedieť viac

Permanent link to this article: https://www.15oktobar.edu.rs/?p=2416&lang=sk

Etnicita a viacjazyčná výchova

Na Základnej škole Jána Čajaka v Báčskom Petrovci sa 21. novembra 2015, konal sa VII. Žiacky seminár. Paralelne prebiehali dva projekty a konal sa i aktív učiteľov slovenčiny. Zo 70 detí z viacerých základných škôl bolo zapojených do viacjazyčných dielní, kde si zdokonaľovali jazyk, alebo si slovenčinu posúvali o krôčik vyššie, keďže sa ju učia …

Chcem vedieť viac

Permanent link to this article: https://www.15oktobar.edu.rs/?p=2410&lang=sk

Svetový deň detí

Z príležitosti Svetového dňa dieťaťa (20.11.) žiaci našej školy ilustrovali detské práva. Každá trieda si zvolila jedno a snažila sa preniesť ho na papier. Práce boli vystavené v slávnostnej chodbe školy.

Permanent link to this article: https://www.15oktobar.edu.rs/?p=2405&lang=sk

Znovu prví

Druhý cyklus kvízu Poznaj svoju minulosť prebiehal aj tohto roku na našej škole. Cieľom kvízu bolo prehlbovať národné povedomie, sústavne spoznávať slovenskú dolnozemskú  kultúru, významné osobnosti, podujatia a inštitúcie, ktoré prispeli k zachovaniu a rozvoju slovenskej identity a národného povedomia. Účastníci súťaže mali k dispozícii vyše 200 vopred vypracovaných kvízových otázok. Otázky boli predovšetkým z dejín vojvodinských …

Chcem vedieť viac

Permanent link to this article: https://www.15oktobar.edu.rs/?p=2394&lang=sk

Moje korene

Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny a Asociácia slovenských pedagógov za finančnej podpory  Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, v projekte Moje slovenské korene odmenila dve  žiačky našej školy,  Valentínu Imrekovú I. cenou, ktorou bol tablet a Anitu Grňovú osobitným ocenením. Cieľom projektu bolo pestovanie  rodinnej tradície  a zachovanie národnej identity. Valentína a Anita vypracovali rodokmene svojich …

Chcem vedieť viac

Permanent link to this article: https://www.15oktobar.edu.rs/?p=2389&lang=sk