október 2015 archive

Pouličné preteky

Zväz pre školský šport obce Báčska Palanka organizoval pouličné preteky ulicami mesta z príležitosti Dňa oslobodenia, 20. októbra 2015. Učinkovalo jedenásť žiakov našej školy a najlepšie výsledky dosiahli: Robert Valihora (šiesty ročník) – druhé miesto a Monika Valentíková (siedmy ročník) – tretie miesto. Ako tím naša škola obsadila štvrté miesto v obci. Žiakov na súťaž …

Chcem vedieť viac

Permanent link to this article: https://www.15oktobar.edu.rs/?p=2298&lang=sk

Súťaž v doprave

Súťaž v doprave prebiehala v Báčskej Palanke, pred a v budove obecnej správy. V mene našej školy učinkovalo päť žiakov: Mario Salčák (4.2), Boris Matúš (5.1), Dominik Chrček (6.1). Monika Valentíková (7.1) a Milina Milcová (8.2). Súťaž pozostávala z dvoch častí: testu, ktorým žiaci mali dokázať ako poznajú dopravné predpisy a jazdy na bicykli (poligón). Žiakov na súťaži sprevádzala učiteľka Anna Hodoličová.

Permanent link to this article: https://www.15oktobar.edu.rs/?p=2249&lang=sk

Deň školy – kultúrno-umelecká časť

Kultúrno-umelecká časť zaznamenávania Dňa školy sa začala priliehavými recitáciami a hudobnými číslami. Potom riaditeľka školy udelila knižné odmeny žiakom, ktorí v minulom školskom roku dosiahli pozoruhodné výsledky na súťaženiach a prehliadkach v našej krajine a v zahraničí. Učiteľky slovenského a srbského jazyka, ako aj učiteľka výtvarnej kultúry vyhlásili najúspešnejších literátov a výtvarníkov na súbehu z …

Chcem vedieť viac

Permanent link to this article: https://www.15oktobar.edu.rs/?p=2284&lang=sk

Deň školy v škôlke

Aj škôlkari oslávili Deň školy. So svojimi vychovávateľkami v spoločnom priestore zorganizovali si zábavný narodeninový deň vyplnený veselou hrou a smiechom.

Permanent link to this article: https://www.15oktobar.edu.rs/?p=2237&lang=sk

Literárny a výtvarný súbeh

Z príležitosti Dňa školy literárny a výtvarný krúžok našej školy vypísal súbeh na tému Hračka môjho detstva. Práce žiakov hodnotila osobitná komisia a udelila odmeny najúspešnejším. Odmenené literárne práce napísali: Katarína Valentíková 2.1, Valentína Kadlíková 2.1, Sára Čobrdová 2.1, Peter Blažek, 3.1, Maja Žigmundová, 4.1, Valentína Grňová 4.1, Štefan Čobrda 4.2, Igor Šagát 4.2, Lea Herčeková …

Chcem vedieť viac

Permanent link to this article: https://www.15oktobar.edu.rs/?p=2273&lang=sk