december 2014 archive

Vianočné trhy

Dňa 23. decembra 2014 sa konali Vianočné trhy, ktoré s veľkým záujmom a nadšením prichystali všetci žiaci, aj tí veľkí, aj tí najmenší. Samozrejme, za pomoci svojich učiteliek a rodičov. Vianočné ozdoby, pohľadnice a všelijaké zaujímavosti si potom mohli kúpiť občania našej osady a takýmto spôsobom spestriť svoje príbytky. Teplú vianočnú atmosféru sprevádzala aj priliehavá vianočná hudba. Záverom predstavitelia Žiackeho …

Chcem vedieť viac

Permanent link to this article: https://www.15oktobar.edu.rs/?p=2134&lang=sk

Poznaj svoju minulosť

V piatok 19. decembra 2014 v našej škole prebiehal prvý cyklus kvízovej súťaže Poznaj svoju minulosť, ktorý zahŕňal previerku vedomostí žiakov z dejín a kultúry vojvodinských Slovákov. Nositeľom projektu je Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny za finančnej podpory Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. V kvíze súťažilo 9 tímov z 8 základných škôl: Hložany, Erdevík, Stará Pazova, Kovačica, Aradáč, Padina, Selenča a Pivnica. …

Chcem vedieť viac

Permanent link to this article: https://www.15oktobar.edu.rs/?p=2130&lang=sk

Z praxe našich učiteľov

V decembri 2014 sa v našej škole uskutočnilo odborné stretnutie na tému Súčasné trendy vo výučbe slovenčiny – z praxe našich učiteľov. Obsah stretnutia bol určený učiteľom triednej výučby, slovenčinárom, odborným spolupracovníkom. Prítomní boli príležítostne privítaní divadelným predstavením Pes Jeana Labadieho, ktoré nacvičili členovia divadelného krúžku. Na stretnutí bolo prítomných 45 osvetových pracovníkov zo 7 …

Chcem vedieť viac

Permanent link to this article: https://www.15oktobar.edu.rs/?p=2120&lang=sk

Čo dokáže pekné slovo

Literárny súbeh Čo dokáže pekné slovo sa realizoval už po štvrtýkrát a vypísala ho Komisia pre literárnu činnosť Výboru pre kultúru Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny spolu s Výborom pre vzdelávanie a Slovenským vydavateľským centrom. Výsledky súbehu boli zverejnené v Základnej škole Mladých pokolení Kovačici 19. decembra 2014. V kategórii žiakov základných škôl od 5. do 8. ročníka naša ôsmačka …

Chcem vedieť viac

Permanent link to this article: https://www.15oktobar.edu.rs/?p=2124&lang=sk

Promócia Zeleného lístku

V utorok 16. decembra 2014 v našej škole prebiehala prezentácia Združenia pre organickú výrobu potravín z Pivnice. Pri tejto príležitosti svetlo dňa uzrelo aj druhé číslo školského ekologického časopisu Zelený lístok. Prítomní žiaci a učitelia si najprv vypočuli literárne výroky z pera žiakov, haiku poéziu, aforizmy, slohové úlohy, ale aj hudobnú časť programu, ktorú tvorili skladby predvádzané na klavíri …

Chcem vedieť viac

Permanent link to this article: https://www.15oktobar.edu.rs/?p=2104&lang=sk