október 2014 archive

Stretnutie so spisovateľom

Asociácia slovenských pedagógov a Výbor pre vzdelávanie NRSNM organizovali stretnutie so spisovateľom pre deti Miroslavom Demákom, ktoré sa uskutočnilo v piatok 24. októbra v Základnej škole Jána Čajaka v Petrovci. Tohto posedenia sa zúčastnili i naši žiaci, ktorým organizátor zabezpečil i darček – knihu autora s venovaním.

Permanent link to this article: https://www.15oktobar.edu.rs/?p=2024&lang=sk

Divadelná postprodukcia našej školy

Členovia Divadelného krúžku našej školy za podpory Národnostnej  rady slovenskej národnostnej menšiny a Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí 23. októbra 2014 navštívili Základnú školu Jovana Jovanovića Zmaja v Hajdušici a Základnú školu T. G. Masaryka v Jánošíku a predstavili sa  s predstavením Pes Jeana Labadieho podľa rovnomennej kanadskej rozprávky, ktorú napísal  pre tvorivé dielne seminára Píšeš? …

Chcem vedieť viac

Permanent link to this article: https://www.15oktobar.edu.rs/?p=2017&lang=sk

Srdce na dlani

Na naše oslavy Dňa školy a Dňa osady sme si tohto roku pozvali i kamarátov z Banskej Štiavnice, zo Základnej školy Jozefa Horáka. Chceli sme upevniť naše priateľstvo a aj udeliť ceny tým najlepším na literárnom súbehu Sniť s otvorenými očami. Tak sa aj stalo. Kamaráti z Banskej Štiavnice pricestovali k nám 14. októbra. Zúčastnili sa našich …

Chcem vedieť viac

Permanent link to this article: https://www.15oktobar.edu.rs/?p=2006&lang=sk

Deň školy

Zaznamenávanie Dňa školy sa začalo športovými súťaženiami. Štafetové hry pre našich predškolákov a žiakov prvého stupňa. Volejbal, basketbal a stolný tenis pre tých starších. Zvlášť zaujímavé boli súťaže medzi žiakmi a učiteľmi. Kultúrno-umelecký program prebiehal v Dome kultúry. Na javisku sa striedali členovia divadelnej, hudobnej, folklórnej a rytmickej odbočky našej školy. Odmenené boli najúspešnejšie literárne …

Chcem vedieť viac

Permanent link to this article: https://www.15oktobar.edu.rs/?p=1995&lang=sk

Prváci v Detskom zväze

Priliehavým programom, ktorý prichystali ich starší kamaráti prváci boli slávnostne prijatí do Detského zväzu. Program pozostával z piesní, básní a rytmických tancov. Po programe prvákom udelili Uvítanky a odznaky a stali sa opravdivými veľkými žiakmi.

Permanent link to this article: https://www.15oktobar.edu.rs/?p=1987&lang=sk